TAG

Gospodarczy falstart III RP- „jak to się stało”? (część czwarta)

Transformacja ustroju Polski na początku lat 90. XX w. i przemiany gospodarcze i społeczne były związane z hasłem wicepremiera Wilczka:

Read more

Zamiast “szczęk” galerie handlowe (część trzecia)

Zmiany ustrojowe w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. wymusiły zmiany systemowe, które radykalnie przemieniły system ekonomiczny

Read more

error: Zawartość jest chroniona!!