EKONOMIA
EKONOMIAROLNICTWO

Rozmowy polsko-algierskie

16 marca 2017 r. minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdesselam Chelghoum. Algierska delegacja przebywa w Polsce w dniach 16-17 marca 2017 z oficjalną wizytą na zaproszenie polskiego ministra rolnictwa.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom polsko – algierskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym pogłębieniu wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Ministrowie podkreślili konieczność ścisłej współpracy służb weterynaryjnych i fitosanitarnych. Minister Jurgiel poinformował o prowadzonych przez stronę polską działaniach promocyjnych na rynku algierskim, w tym planowanej w kwietniu br. organizacji stoiska na targach DJAZAGRO. Podkreślił również zainteresowanie polskich instytutów naukowych rozwojem współpracy z partnerami algierskimi. Strona algierska wyraziła zainteresowanie renegocjacją obowiązujących umów bilateralnych. Krzysztof Jurgiel potwierdził, że strona polska konsultuje obecnie projekt takiej umowy, przekazanej przez stronę algierską. Ministrowie rozmawiali o projektach modernizacji algierskiego rolnictwa, w których oczekiwane jest wsparcie strony polskiej.

Modernizacja i restrukturyzacja sektora rolnego Algierii jest priorytetem rozwoju państwa. Polska postrzegana jest jako synonim sukcesu rolnictwa oraz przyjaciel, który wspierał Algierczyków w walce o niepodległość, a następnie udzielał wsparcia technicznego powstającemu państwu algierskiemu. W 2016 r. Polska wyeksportowała na rynek algierski produkty rolno-spożywcze o wartości 145,6 mln EUR, dzięki czemu Algieria jest jednym największych rynków eksportowych polskiej żywności w Afryce. Minister Chelghoum zaprosił polskiego ministra do złożenia wizyty w Algierii.

Algierskiemu ministrowi towarzyszy grupa biznesmenów reprezentujących nasiennictwo, sadownictwo, mleczarstwo, uprawę ziemniaków, a także sprzęt rolniczy. Delegacja ta spotkała się z polskimi przedsiębiorcami na sesji zorganizowanej przez Agencję Rynku Rolnego. Podczas wizyty planowane są również spotkania w Ministerstwie Rozwoju, Senacie RP, zwiedzanie Państwowego Instytutu Weterynarii i spółdzielni mleczarskiej, a także wizyta na targach AGROTECH Kielce.
Zdzisław Leśniak, minrol.gov


error: Zawartość jest chroniona!!