EKONOMIA
PUBLICYSTYKA
PUBLICYSTYKAPUNKT ODNIESIENIA

Czy Niemcy są nam coś dłużne?

1 września obchodziliśmy 78 rocznicę napadu Niemiec na Polskę. Ataku, który miał przykre konsekwencje dla naszego kraju i nieodwracalnie zmienił bieg historii. Przy okazji tej rocznicy, obóz władzy podniósł kwestię reparacji wojennych, które miałyby zostać wypłacone przez Niemcy dla Polski.

Latem 1945 roku w Poczdamie Alianci ustalali porządek powojennej Europy. Rząd USA uważa że Niemcy muszą zapłacić wysokie odszkodowania. Wydawało by się, że największym beneficjentem będzie Polska. Niestety, nasz kraj nie był wtedy na tyle suwerenny by decydować o swoim losie. Ostatecznie zdecydowano że ZSRR przekaże 15 procent reparacji wojennych uzyskanych od Niemiec. Polska uzyskała też znaczną część Ziem Zachodnich, tracąc przy tym tereny na wschodzie. Dwa lata później Polska mogła uzyskać środki na odbudowę dzięki tzw. planowi Marshalla. Niestety Moskwa kategorycznie zabrania Polsce starania się o przystąpienie do programu. W późniejszym czasie RFN wypłaca Polsce pieniądze m.in. na fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”. Cel: świadczenia dla byłych więźniów obozów i gett oraz robotników przymusowych. Po wielu latach Polska ponownie sonduje możliwość uzyskania kolejnych odszkodowań.

Po wielu latach Polska ponownie sonduje możliwość uzyskania kolejnych odszkodowań.

Historia w stosunkach polsko-niemieckich pokazuje prawdę. Niemcy nigdy nie należały do przyjaznych nam państw i nie zmienią tego kurtuazyjne wymiany uprzejmości między kolejnymi kanclerzami i premierami Niemiec i Polski. Toczące się konflikty od bitwy pod Grunwaldem do II wojny światowej nie pomagały w budowaniu relacji. Przez Polaków Niemcy nie są lubiani, tak samo w drugą stronę.

Historia w stosunkach polsko-niemieckich pokazuje prawdę. Przez Polaków Niemcy nie są lubiani, tak samo w drugą stronę.

W tym wszystkim jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co się wydarzyło po 1 września 1939 roku miało dla Polski katastrofalny skutek. II Rzeczpospolita, państwo stworzone po odzyskaniu niepodległości miało szansę stać się europejską potęgą gospodarczą. Niestety, najpierw okupacja niemiecka a później radziecka zahamowały rozwój naszego kraju. III Rzesza i ZSRR zlikwidowały naszą elitę, przez co w 1945 roku polskie państwo nie było w stanie suwerennie funkcjonować. Kolejne lata radzieckiej okupacji i brak przystąpienia do planu Marshalla sprawiły, że Polska dziś jest neokolonialną gospodarką, która jeszcze długo będzie się obudowywać.

Kolejne lata radzieckiej okupacji i brak przystąpienia do planu Marshalla sprawiły, że Polska dziś jest neokolonialną gospodarką, która jeszcze długo będzie się obudowywać.

Obawiam się, że żadne reparacje nie naprawią szkód nam wyrządzonych i nie odwrócą historii. Dziś Polska nadal jest w cieniu Niemiec i widać to na przykładzie samochodów, jakimi jeździmy czy w jakich kupujemy marketach. Polska dopiero podnosi się z kolan i obyśmy pokazali, że Polak też potrafi i nie musi zazdrościć Niemcom tego co mają.

Obawiam się, że żadne reparacje nie naprawią szkód nam wyrządzonych i nie odwrócą historii. Dziś Polska nadal jest w cieniu Niemiec.

 

Łukasz Janas

Łukasz Janas

Dziennikarz, publicysta oraz student socjologii. W dziennikarstwie cenię sobie obiektywizm i rzetelność. Interesuję się bieżącą polityką, historią i sportem.


error: Zawartość jest chroniona!!