EKONOMIAROLNICTWO

„Wizyta w Kanadzie”

Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach od 2 do 4 maja 2017 roku przebywał w Kanadzie. Wizyta miała głównie na celu udział w targach SIAL Kanada w Toronto oraz przeprowadzenie rozmów z partnerami kanadyjskimi odpowiedzialnymi za współpracę w dziedzinie rolnictwa.

 

W sprawie możliwości intensyfikacji współpracy między Polską i Kanadą w dziedzinie rolnictwa, w tym perspektyw rozwoju handlu rolno-spożywczego wiceminister rozmawiał z wiceminister rolnictwa Kanady Andreą Lyon. Sekretarz stanu zaznaczył, że umowa CETA oraz umowa o partnerstwie strategicznym, pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, stworzy nowe możliwości dla wzmacniania pozytywnych tendencji w relacjach gospodarczych między naszymi państwami. Wiceminister Jacek Bogucki, omówił także kwestie ustalenia warunków wymiany handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego, w tym dla mięsa drobiowego i mięsa wołowego. Wskazał na potencjał polskiego sektora rolniczego oraz zaprosił stronę kanadyjską do wizyty w Polsce. Ponadto, sekretarz stanu spotkał się z Premier Prowincji Ontario. Tematem rozmów było zacieśnienie relacji gospodarczych.

 

Podczas pobytu w Ottawie, odbyło się w parlamencie federalnym Kanady, spotkanie z przewodniczącym Polskiej i Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej P. Fronseca. W trakcie rozmowy wiceminister odniósł się do 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Kanadą oraz podkreślił, że polski przemysł rolno spożywczy, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, wskazał również na wysoką jakość polskich produktów. Ponadto w trakcie odbyły się spotkania z biznesem kanadyjskim m.in. z właścicielami sklepów detalicznych oferujących żywność sprowadzaną z Polski, ukierunkowanych głównie na potrzeby kanadyjskiej Polonii, jak i pozostałej części społeczeństwa.

 

Wiceminister uczestniczył również w wydarzeniach promocyjnych związanych z misją gospodarczą organizowaną przez komisarza UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Phila Hogana. Polscy producenci mieli okazję skorzystać z możliwości promocyjnych oferowanych zarówno przez KE, jak i resort rolnictwa, który zorganizował polskie stoisko promocyjno-wystawiennicze na targach SIAL. Rynek kanadyjski cieszy się rosnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, z tego względu został ujęty w planie promocji na 2017, jako rynek priorytetowy. Polska odnotowuje dodatnie saldo w obrocie artykułami rolniczymi, a wartość eksportu w 2016 roku wyniosła ponad 75 milionów euro, co stanowiło 4% wzrost w stosunku do 2015 r. Sekretarz stanu Jacek Bogucki, uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne w Ottawie i Toronto, z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których brali udział zasłużeni przedstawiciele organizacji polonijnych, w tym kombatanci wojenni oraz wysocy przedstawiciele parlamentu prowincji Ontario i władz administracji federalnej.

 

Zdzisław Leśniak, minrol.gov.pl, gazetagazeta.com, polskieradio.pl 


error: Zawartość jest chroniona!!